Navneindex til

Peder Nielsens bog:

 

"Udsnit af Allindemagle Sogns Saga"

 

 

Navneindexet er oprettet af: Jonna Helmersen
Retur til: Lokalhistorie

 


NAVNEREGISTER:                                           Side nr.

 

Andersen, A.M. (lærer) Død 1903........................        55

Andersen, A.P.R. (lærer) Død 1928......................        55

Andersen, Anders (tømrer) (Tipoldefar = Peder Nielsen

                 fra "Erletvedgaard")..................     25-26

Andersen, Christoffer (Fik gaard i Kværkeby) ..........        22

Andersen, Christoffer (Alm. - Far = Anders Christoffersen      56

Andersen, Hans (Død 1918) (Arb.på Alm.gård - Boede i

               Marbjerghuset - Søn = Peder Hansen)   ..     30-31

Andersen, Johan (Fæster) Far = Anders Jensen, fæster

                Gift med Ane Tobiasdatter .............        20

Andersen, Lars (Estrup) (barnebarn = Anders Madsen) ......     42

Andersen, Ruth (frk. - lærer) .........................        56

 

Barthold, Johan (vedr. klokkerne) .....................        16

Bille, Steen Basse (inskription på kirken år 1514 .....         8

Bille, Bent ...........................................        17

Bille, Claus...........................................        17

Bille, Jens ...........................................        17

Bille, Steen ..........................................        17

Bille, Torben..........................................        17

Billeslægten (afstod 1575 godset til kongen) ..........     17-68

Brüel, (arkitekt til klokkestabelen) ..................        15

Brøndkjær, frk. (lærer) ...............................        56

 

Christensen, frk. (lærer) .............................        56

Christensen, C.B. (lærer) .............................        55

Christensen, J.V. (redaktør Ringsted Folketidende) ....        48

Christensen, Henning (parcellist) .....................        63

Christensen, Lars (ringer, graver) ("Møller-Lars") ....        16

Christensen, Peder (Estrup) med i krigen 1848 + 1864...        67

Christiansen, Niels (træskomand, landpostbud)

                    forfatterens far ..................     45-46

Christoffersen, Anders (Oldebarn = Lars Jensen)........        36

Christoffersen, Anders (Alm. (søn = Christoffer Andersen)      56

Christoffersen, Peder  (Estrup ........................        42

 

Danneskjold-Laurvigen, Ferdinand Anton, greve (ejer Skolde-

næsholm 1734) Død 1754 ................................  16-17-54

Danneskjold-Laurvigen, Anna Joachimnina født Ahlefeldt

            (grevinde Skjoldenæsholm) . 8-12-13-17-18-19-68-69-71

 

Frederik III (Far til U.F. Gyldenløve) ................        16

Frederiksen, Niels (Jordlovsudvalgsformand) ...........        28

Friihs, Else ..........................................        10

Friihs, Marie .........................................        10

Friis, Otto (Bestyyrer og forpagter Alm.gård) Død 1934

           (Svigersøn = Helge Kipp).............   28-30-31-48-53

 

Gorm, (proprietær) Købte Tinghøjgaard i Estrup af Prop. Juul   53

Gyldenløve, Ulrich Frederik (ejer af Skjoldenæsholm) 1692   15-16


NAVNEREGISTER:                                           Side nr.

 

Hagen, Niels Jakob (Død 1885 - Forpagter Alm.gaard)....     27-30

Hansen (bødker) (Død ca. 1892 (Boede i gl.skole - gift med

                Marianne ..............................        38

Hansen, Alfred (Nybygger i 1927) ......................        29

Hansen, Anders (smedemester i Alm. - rejste til Glumsø)        33

Hansen, Christian (Vestergaard, Estrup) Født 1780, Død 1866 49-50

Hansen, Ferdinand (væver) Boede nederst v.Ordrup Bakke)        35

Hansen, H.K. (lærer) ..................................        56

Hansen, Hans Chr. (Nybygger i 1927) ...................        29

Hansen, Jens (Ko-Jens - Boede i Ravelinen - Død ca. 1857

             i Ringsted Arrest) .......................     40-41

Hansen, Jens (Synsmand) ...............................        20

Hansen, Jørgen (Bror til Chr. Hansen, Estrup) .........        49

Hansen, Julius (vejmand) (Bor ved kirkestien) .........        34

Hansen, Peder (Marbjerghuset, fyrbøder, død 1953

              Far = Hans Andersen) ....................     30-31

Harreschou (gårdejer) .................................        67

Henningsen (Bestyrer af Alm.gaard) ....................     27-30

Henriksen, Jens (ringer, graver 1891 - Død 1929) ......        16

Henriksen, Jens P. (ringer, graver) (Død 1951)

                   søn af Jens Henriksen) .............        16

 

Iversen, Hans .........................................     57-58

 

Jakobsen, Hans (præst) ................................         9

Jensen, Anders ........................................        20

Jensen, Anton .........................................        53

Jensen, Axel ..........................................        26

Jensen, Carl ..........................................        26

Jensen, Carl ..........................................        29

Jensen, Egon ..........................................        41

Jensen, Ejnar .........................................        29

Jensen, Hans ..........................................     21-22

Jensen, Hans ..........................................        23

Jensen, Lars (tømrer) .................................     36-37

Jensen, Lars P. .......................................        29

Jensen, Laurits Sjøvald ...............................        54

Jensen, Niels (smed) ..................................        33

Jensen, Niels Peder ...................................        32

Jensen, Peder .........................................        45

Jensen, Peder .........................................     47-48

Jensen, Poul ..........................................        53

Jeppesen, Lars ........................................        24

Johansen, Hans ........................................        29

Jozviak, Josef ........................................        23

Juul, (proprietær) ....................................        52

Jørgensen, Jens (arb.mand) ............................        34

Jørgensen, Kristen ...................................   23-30-35

Jørgensen, Kristen ...................................   58-59-60

Jørgensen, Niels ......................................        39

 

Kipp, Helge (forpagter) ...............................     30-67

Knudsen, Hans Skovgaard ...............................        71

Knudsen, Jørgen Skovgaard .............................     29-71

Kristensen, Henning (parcellist) ......................     41-42

Kristensen, Kristian ..................................        29

Kristensen, Kristian ..................................        42

Kristensen, Lars ......................................        43

NAVNEREGISTER:                                           Side nr.

 

Kristensen, Rasmus ....................................        42

Krogh, frk. (lærer) ...................................        56

 

Larsen, Henry .........................................        53

Larsen, Jens ..........................................        24

Larsen, Kristian (parcellist) .........................        36

Larsen, Niels (smed) ..................................        42

Larsen, Søren .........................................        30

Larsen, Thorvald ......................................        29

Lavehens, Andreas (amtskriver i Sorø) .................        10

Lillholm, Kristian ....................................        30

Lillholm, Sanne Kirstine ..............................        57

Lindhardt (pastor) ....................................        15

Lydeking  (lærer) .....................................     35-55

Lydeking, Jacob .......................................        35

 

Madsen, Anders ........................................        42

Madsen, Karl ..........................................        42

Madsen, Inger .........................................        26

Madsen, Johannes ......................................        29

Madsen Tobias .........................................     26-60

Mathiasen, Karl .......................................        29

Mathiasen, Valdemar ...................................        29

Mikkelsen, Steffen ....................................        29

Mortensen, Axel .......................................        49

Møller, Lars ..........................................        16

 

Nielsdatter, Karen ....................................        47

Nielsen, frk. (lærer) .................................        56

Nielsen, Alfred (smed) ................................        34

Nielsen, Christen .....................................     49-52

Nielsen, Harald .......................................        29

Nielsen, Henry ........................................        64

Nielsen, J.P. .........................................        67

Nielsen, Jens .........................................        48

Nielsen, Jørgen (smed) ................................        33

Nielsen, Kristian .....................................        26

Nielsen, Kristian .....................................        44

Nielsen, Martin .......................................        29

Nielsen, Niels (tømrer) ...............................        44

Nielsen, Ole (postbud) ................................        45

Nielsen, Peder ........................................        25

Nielsen, Peder ........................................        26

Nielsen, Peder ........................................        37

Nielsen, Peder ........................................        57

Nielsen, Peder (træskomand) ...........................        45

Nielsen, Sigfred ......................................        44

Nielsen, Søren ........................................        47

 

Olsen, Kristen ........................................        29

Olsen, Kristian .......................................        29

Olsen, Peder ..........................................        48

Olsen, Peder ..........................................        60

 

Pedersen, August (tømrer - Haraldsted) ................        15

Pedersen, Christen ....................................     21-22

Pedersen, Hans ........................................        48

Pedersen, Heino Chr. ..................................        29

NAVNEREGISTER:                                           Side nr.

 

Pedersen, Herman ......................................        29

Pedersen, Jens ........................................        47

Pedersen, Johannes ....................................        29

Pedersen, Niels (tømrermester i Ordrup) ...............        10

Pedersen, Niels .......................................        44

Pedersen, Niels .......................................        60

Pedersen, Peder .......................................        48

Pedersen, Viggo .......................................        23

Poulsen, Valdemar .....................................        29

 

Raadsig, (maler) ......................................         8

Rafter, Ralph .........................................        66

Rasmussen, Anders .....................................     30-31

Rasmussen, Clemmen ....................................        22

Rasmussen, Ejnar (lærer) ..............................        55

Rechnagel, (orgelbygger - Haslev) .....................        11

Risberg ...............................................        26

Rønnov Margrete .......................................         8

Salicath (sognepræst) .................................        21

Slange, frk. (lærer) ..................................        56

Sletting, A. (lærer) ..................................        55

Svendsen, Severin .....................................        29

Svendsen, Viggo .......................................        29

Sørensen, Christen ....................................        31

Sørensen, Cyrillus (ringer, graver) ...................     17-32

 

Thomsen, Niels .......................................   50-51-52

Tobiasdatter, Ane .....................................     20-22

Tobiassen, Peder ......................................        21

Troelsen, Marie (lærer) ...............................        56

 

Ulriksen, Jens ........................................        23

 

Vallentin, Niels ......................................        53

Wenzel, Jørgen (skræder) ..............................     37-38